Програма енергийна ефективност

За всички наши клиенти ние предлагаме енергоспестяваща дограма, която в наши дни е много актуална както за страната, така също и за много държави от чужбина. Всъщност програма енергийна ефективност по всяка вероятност е добре позната на тези, които редовно се интересуват от нейното развитие. Тя представлява съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тази програма е насочена предимно към насърчаването на устойчиви и енергийни решения в сферата на МСП. Целите на въпросната програма, които съставляват нейната основна същност, включват подобряване на производството и ефективността на полезните за околната среда технологии, както и намаляването на енергоемкостта и неблагоприятното екологично въздействие. Това се постига най-вече посредством насърчаването на такъв тип производителни технологии, които съчетават в себе си няколко основни неща. Сред тях например са пестенето на енергия и намаляването на отпадъци, които са сред основните замърсители на околната среда. Програмата намира все по-широко приложение в наши дни.

При желание от ваша страна да разберете всичко за този продукт не се колебайте да ни се обадите или да направите запитване. Направи запитване

Кредит енергийна ефективност

   Кредит енергийна ефективност е един от най-актуалните и едновременно с това използвани в наши дни кредити, които намират приложение най-вече в сферата на домашното обзавеждане. По своят...

Енергийна ефективност дограма

   Енергийна ефективност дограма е програма, от която на всяка цена се възползват много хора в страната и по света. Като професионална фирма с богат опит в сферата на дограмата, ние горещо...

Енергийна ефективност

   Енергийна ефективност е една от често обсъжданите и актуални теми през последните няколко години. Тя е уместна и в случаите, когато се планира извършването на различни дейности по сград...

Фирма Ем Джи Интернешънъл е добрен партньор от REECL.

    Програма енергийна ефективност е несъмнено един много ефикасен и сполучлив проект най-вече защото обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ. Тя се осигурява със средства, отпусната от Структурните фондове на Европейския съюз и заемно финансиране от търговските банки, като се извършва на принципа „на едно гише”. Заемният компонент се намира под прякото управление на ЕБВР и се предоставя в рамките на Финансовия инструмент Енергийна ефективност за конкурентна способна икономика. Той има ключово и решаващо значение за успешното прилагане на програмата, която е пряко свързана и с покупката и монтирането на дограма, която пести енергия. Именно Финансовият инструмент е този, по който биват предоставени кредитни линии на местни търговски банки. Тъй като въпросната програма е широко известна и дискутирана в наши дни, за нея може да се намери много полезна за клиентите ни информация. Така, когато са детайлно запознати с нея, те по всяка вероятност по-лесно и обективно оценяват преимуществата на произведените и пестящи енергия технологии. Управляващият орган е този, който предоставя безвъзмездната финансова помощ и така прави достъпна за повече хора възможността да се сдобият с качествена и надеждна дограма, която в значителна степен намалява разходите за енергия.


     Що се отнася до финансирането, тези за програма енергийна ефективност се отпускат от ОП Конкурентоспособност. Пак Управляващият орган поема отговорността за окончателното одобрение на проектните предложения, след което сключва и договорите за безвъзмездна финансова помощ заедно с одобрените кандидати. За да бъдат одобрени обаче кандидатите и съответно проверени, те задължително трябва да преминат проверката за съответствие с техническите изисквания за допустимост и за съответствие с изискванията за избор на изпълнител. Едва тогава проектните предложения получават зелена светлина и вече може да се пристъпи към тяхното осъществяване. Максималният размер за безвъзмездна финансова помощ за отделен проект е в рамките на 2 милиона лева. При определяне размера на помощта трябва да се вземе предвид и вида на проекта, като максималният интензитет на помощта е в рамките на 50 процента от допустимите разходи. Така че програмата със сигурност дава добрите резултати и поради тази причина е отлично решение за клиентите ни.